spring-summer 16

CAMPAIGN

Credits

DESIGNER / Vladymyr Podolyan
STYLE / Anna Brazhenko
SHOES / Marsala
PHOTO / Anton Kovalenko
MAKE UP / HAIR / Nastya Topolnitskaya
MODEL / Elizabeth Treigerman / L-Models

LOOKBOOK

Credits

DESIGNER / Vladymyr Podolyan
STYLE / Anna Brazhenko
SHOES / Marsala
PHOTO / Anton Kovalenko
MAKE UP / HAIR / Nastya Topolnitskaya
MODEL / Elizabeth Treigerman / L-Models

Catwalk during Ukrainian Fashion Week

Credits

STYLE / Anna Brazhenko
SHOW DIRECTOR / Evgeniy Timokhin
SOUNDTRACK / Kirill Pavlov