podolyan men fall-winter 15/16


Credits

DESIGNER / Vladymyr Podolyan
ACCESORIES / Bretone for Podolyan
PHOTO / Jetsetter.ua
MODEL / Vadim Oleynik
STYLE / Anna Brazhenko

CAMPAIGN


Credits

DESIGNER / Vladymyr Podolyan
PHOTO / Denis Manoha
MODEL / Vadim Oleynik
STYLE / Anna Brazhenko