fall-winter 18/19

LOOKBOOK

Credits

CLOTHES / PODOLYAN fall-winter 18 / 19
DESIGNER / Vladymyr Podolyan
DIRECTOR / Alena Vonsovich
STYLE / Lina Nechipolina
PHOTO / Sergey Vasiliev
MAKE UP / HAIR / Kateryna Kharlanova
MODEL / Laura Tserkovnaya / L-Models

VIDEO


Credits

CLOTHES / PODOLYAN fall-winter 18 / 19
DESIGNER / Vladymyr Podolyan
DIRECTOR / Alena Vonsovich
STYLE / Lina Nechipolina
VIDEO / Denis Shapoval
MAKE UP / HAIR / Kateryna Kharlanova
MODEL / Laura Tserkovnaya / L-Models